ระบบโซล่าร์ปั๊ม

New

SPU033

ไฟผสม เดิน 24 ชั่วโมง 2200 W ท่อ 3 นิ้ว บ่อ 6 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4/6SSC36-220-2200-A/D

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,000 ฿21,000
฿19,950 ฿19,950 -5%
 

 

New

SPU032

ไฟผสม เดิน 24 ชั่วโมง 2200 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC13-110-300-2200-A/D

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿19,500 ฿19,500
฿18,525 ฿18,525 -5%
 

 

New

SPU031

ไฟผสม เดิน 24 ชั่วโมง 1500 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC15-70-200-1500-A/D

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,500 ฿15,500
฿14,725 ฿14,725 -5%
 

 

New

SPU030

ไฟผสม เดิน 24 ชั่วโมง 1100 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC15-60-150-1100-A/D

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,000 ฿15,000
฿14,250 ฿14,250 -5%
 

 

New

SPU029

ไฟผสม เดิน 24 ชั่วโมง 750 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC10-46-110-750 A/D

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,500 ฿13,500
฿12,825 ฿12,825 -5%
 

 

New

SPU028

1500 W ท่อ 3 นิ้ว บ่อ 6 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4/6SSC30-31-110-1500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,500 ฿15,500
฿14,725 ฿14,725 -5%
 

 

New

SPU027

1500 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC20-38-110-1500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,500 ฿11,500
฿10,925 ฿10,925 -5%
 

 

New

SPU026

1500 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC17-48-110-1500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,500 ฿11,500
฿10,925 ฿10,925 -5%
 

 

New

SPU025

1500 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC15.5-65-110-1500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,500 ฿11,500
฿10,925 ฿10,925 -5%
 

 

New

SPU024

1500 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC13-60-110-1500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,500 ฿10,500
฿9,975 ฿9,975 -5%
 

 

New

SPU023

1500 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC11.5-100-110-1500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,500 ฿11,500
฿10,925 ฿10,925 -5%
 

 

New

SPU022

1100 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC15-55-110-1100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,200 ฿10,200
฿9,650 ฿9,650 -5%
 

 

New

SPU021

1100 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC13-48-110-1100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,000 ฿10,000
฿9,500 ฿9,500 -5%
 

 

New

SPU020

1100 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC9-58-110-1100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,800 ฿9,800
฿9,310 ฿9,310 -5%
 

 

New

SPU019

1100 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC7.5-100-110-1100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,000 ฿10,000
฿9,500 ฿9,500 -5%
 

 

New

SPU018

1100 W ท่อ 1.5 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC6-84-110-1100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,800 ฿9,800
฿9,310 ฿9,310 -5%
 

 

New

SPU017

750 W ท่อ 2.0 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC14.5-45-110-750

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,800 ฿9,800
฿9,310 ฿9,310 -5%
 

 

New

SPU016

750 W ท่อ 2.0 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC13.5-45-96-750

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,500 ฿9,500
฿9,025 ฿9,025 -5%
 

 

New

SPU015

750 W ท่อ 2.0 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC7.5-65-110-750

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,900 ฿8,900
฿8,455 ฿8,455 -5%
 

 

New

SPU014

750 W ท่อ 1.5 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC6-56-72-750

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,500 ฿8,500
฿8,075 ฿8,075 -5%
 

 

New

SPU013

600 W ท่อ 1.25 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC6-42-48-600

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,300 ฿7,300
฿6,935 ฿6,935 -5%
 

 

New

SPU012

550 W ท่อ 2 นิ้ว บ่อ 4 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-4SC11-45-72-550

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,500 ฿7,500
฿7,125 ฿7,125 -5%
 

 

New

SPU011

1100 W ท่อ 1.5 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-3SC8-62-110-1100

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,800 ฿9,800
฿9,310 ฿9,310 -5%
 

 

New

SPU010

750 W ท่อ 1.5 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-3SC7-46-72-750

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,500 ฿8,500
฿8,075 ฿8,075 -5%
 

 

New

SPU009

750 W ท่อ 1.5 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-3SC6-60-72-750

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,500 ฿8,500
฿8,075 ฿8,075 -5%
 

 

New

SPU008

750 W ท่อ 1.25 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-3SC3.8-95-72-750

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,500 ฿8,500
฿8,075 ฿8,075 -5%
 

 

New

SPU007

600 W ท่อ 1.25 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-3SC5.5-42-48-600

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,300 ฿7,300
฿6,935 ฿6,935 -5%
 

 

New

SPU006

600 W ท่อ 1.25 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-3SC3.8-80-48-600

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,300 ฿7,300
฿6,935 ฿6,935 -5%
 

 

New

SPU005

300 W ท่อ 1.25 นิ้ว บ่อ 3 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มบาดาล ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-3SC3-35-24-300

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,800 ฿6,800
฿6,460 ฿6,460 -5%
 

 

New

SPU004

550 W ท่อ 1 นิ้ว โซล่าร์ปั๊มหอยโข่ง ยี่ห้อ HANDURO รุ่น HD-SCPM6-30-48-550

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,000 ฿6,000
฿5,700 ฿5,700 -5%
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้