ผลงาน

"มุ่งเน้นบริการให้ลูกค้าได้ประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้มาตรฐานการติดตั้ง ความปลอดภัย และใส่ใจบริการหลังการขาย อย่างมืออาชีพ"

9 ธ.ค. 65 : บริษัทขอขอบคุณ คุณอัฐ ทองแตง (บอร์ด บมจ.BDMS และประธานคณะบริหาร รพ.พญาไทย-เปาโล) และ รศ.พญ. นันทกร ทองแตง ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 10 kW On-Grid (Huawei & LONGi) & PV Optimizer

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 10 kW On-grid system สำหรับไร่เลิศชนะฟาร์ม อ.หัวหินเพื่อลดค่าไฟในการประกอบการ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 15 kW On-grid system สำหรับลูกค้า K-Top Hydro Green Garden จ.นนทบุรี เพื่อลดค่าไฟใช้ในการดำเนินงานและเตรียมเปิดร้านอาหารสุขภาพระดับพรี่เมี่ยม ในจังหวัดนนทบุรี

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 10 kW On-grid system สำหรับลูกค้า Plenary farm อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อลดค่าไฟใช้ในภาคการเกษตร สำหรับสวนยาง ปาล์ม และไผ่ ขนาดพื้นที่ 1,000 ไร่

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 10 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณปิ่นแก้วฯ หมู่บ้าน Q-House Avenue ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี เพื่อลดค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นจากผลกระทบ WFH และบริการเสริมพร้อมขออนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2564

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 3 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณสุเทพฯ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อลดค่าไฟในภาคการเกษตรใช้งานในสวนปาล์ม

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณพุฒิพัฒน์ (อดีตพนักงานการไฟฟ้า) เขตคันนายาว กทม. เพื่อลดค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหลังจากเกษียณอายุราชการ และอยู่บ้านมากขึ้น

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณไชโยฯ (อดีต พนง. การไฟฟ้า) ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เพื่อลดค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นจากการเกษียณอายุราชการต้องอยู่บ้านมากขึ้น และบริการเสริมพร้อมขออนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ.2564

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณธนเมษฐ์ฯ เขตวัฒนา กทม. เพื่อลดค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นจากผลกระทบ WFH และอยู่บ้านใช้ไฟมากขึ้น

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า จาก อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อลดค่าไฟ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณเอกชัยฯ เขตวังทองหลาง กทม. เพื่อลดค่าไฟจากธุรกิจขุดสกุลเงินดิจิทอล (Cryptocurrency)

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณพลภัทรฯ เขตทุ่งครุ กทม. เพื่อลดค่าไฟจากธุรกิจขุดสกุลเงินดิจิทอล (Cryptocurrency)

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณรติกร เขตวัฒนา กทม. เพื่อลดค่าไฟ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณอ๊อฟ อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อลดค่าไฟ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 10 kW On-grid system สำหรับบริษัท Dino-Box จ.นครปฐม เพื่อลดค่าไฟใช้ในใน Office

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 10 kW On-grid system สำหรับร้าน Amazon Cafe จ.ภูเก็ต เพื่อลดค่าไฟในการประกอบการ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 1.6 kW On-grid system จ.ปทุมธานี เพื่อลดค่าไฟ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 3 kW On-grid system สำหรับคุณไชยัน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 1.6 kW On-grid system อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อลดค่าไฟ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 1.6 kW On-grid system อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อลดค่าไฟ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 3.3 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณเชาวลิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ 5 kW On-grid system สำหรับลูกค้า คุณชนุต อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อลดค่าไฟ

ที่ปรึกษาออกแบบ จัดหา ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar street lighting) จำนวน 17 จุด อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ติดตั้งระบบโซล่าร์ปั๊ม สำหรับน้ำผิวดิน (Solar SCPM Pump) พิกัด 1,500 W ท่อออก 2 นิ้ว สำหรับลูกค้า คุณอี๊ดฯ จ.สุพรรณบุรี เพื่อสูบน้าจากอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในภาคกการเกษตรในสวน และประหยัดค่าไฟ

จัดส่งกังหันตีน้ำแบบโซล่าร์เซลล์ ขนาดมอเตอร์ไร้แปลงถ่าย 350 W เพื่อเพิ่มออกซิเจนและอากาศในบ่อหมู่บ้าน เพอร์เฟค พาร์ค จ.นนทบุรี

ส่งมอบระบบโซล่าร์ปั๊ม สำหรับน้ำผิวดิน (Solar SCPM Pump) พิกัด 550 W ให้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อดำเนินการจัดทำห้องเรียนรู้ระบบโซล่าร์เซลล์สำหรับภาคการเกษตร

ติดตั้งระบบโซล่าร์ปั๊ม สำหรับน้ำผิวดิน (Solar SCPM Pump) พิกัด 550 W สำหรับลูกค้า คุณเอ้ฯ อ. เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเป็นระบบน้ำไหลสำหรับบ่อปลาคาร์ฟ ช่วยประหยัดค่าไฟ

28-29 เม.ย.65 : ลูกค้า คุณณรงค์เดช เขตคันนายาว กทม. ไว้วางใจเรา ติดตั้งชุด 5kW On-grid system ใช้ nverter "Huawei" 5 kW 1 Phase และแผง Longi 450 Wp จำนวน 11 แผง รวม 4.95 kWp และเตรียมเข้าโครงการโซล่ารภาคประชาชน ปี 65

7-8 พ.ค.65 :ขอบคุณ คุณอินทิราฯ อ.เมือง จ.ชลบุรี ที่ไว้วางใจ Unicorn ดำเนินการติดตั้ง 5.425 kWp " LONGi" และ Inverter 10 kW 3 Phase "HUAWEI"

1 พ.ค. 65 : ขอบคุณ คุณณัฐิพงศ์ เขตคลองสามวา กทม. สำหรับชุด 5 kW 1 Phase เพื่อรองรับการขุด Crypto. (ถึงแม้ Crypto Currentcy ราคาจะตกลงดิ่งเวลานี้ แต่ขุดไว้เพื่ออนาคต และ Solar Cell ช่วยลดต้นทุนได้ครับ)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้