ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์

23 พ.ค.66 : ขอบคุณ คุณบุศราฯฯ จ.สมุทรปราการ ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 5 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

18 พ.ค.66 : ขอบคุณ คุณนภัสนันท์ หมู่บ้านฮาบิเทีย วัชรพล เขตสายไหม กทม. ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 5 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

ขอบคุณ คุณสหพลฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 5 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

ขอบคุณ คุณเนติฯ กทม. ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 5 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

ขอบคุณ คุณสุรชาติฯ จ.สมุทรปราการ ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 5 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi) + Smart PV optimizer & Rapid shutdown

ขอบคุณ คุณสุนันทาฯ คลอง 4 จ.ปทุมธานี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 5 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

ขอบคุณ คุณสุจิตราฯ สุขุมวิท ซอย 18 กทม. ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 5 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi) + "HUAWEI" PV Optimizer & Rapid Shutdown

7 เม.ย.66: ขอบคุณ คุณธนภรณ์ฯ หมูบ้านกฤษณา-พระราม5 จ.นนทบุรี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 3 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi) + "HUAWEI" PV Optimizer & Rapid Shutdown

8 เม.ย.66: ขอบคุณ คุณสุทธิพงศ์ฯ หมูบ้านเดอะแกรนด์-พระราม 2 จ.สมุทรสาคร ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 10 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi) + "HUAWEI" PV Optimizer & Rapid Shutdown

7 เม.ย.66: ขอบคุณ คุณธนภรณ์ฯ หมูบ้านกฤษณา-พระราม5 จ.นนทบุรี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 3 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi) + "HUAWEI" PV Optimizer & Rapid Shutdown

29 มี.ค 66 : ขอบคุณ คุณดุลยทรรศน์ เขตบางพลัด กทม. ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ ระบบ 4.4 kW On-Grid ( Huawei & LONGi)

22 มี.ค 66 : ขอบคุณ คุณจักรพันธ์ฯ เขตสายไหม กทม. ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ ระบบ 5 kW On-Grid + Smart PV optimizer & Rapid shutdown ( Huawei & LONGi)

14 มี.ค 66 : ขอบคุณ คุณมงคลฯ หมู่บ้านมัณฑนา ราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ ระบบ 3 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

11 มี.ค 66 : ขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ฯ เขตธนบุรี กทม.ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ ระบบ 3 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

9 มี.ค 66 : ขอบคุณ คุณธัญรัตน์ฯ เขตดอนเมือง กทม.ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ ระบบ 10 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

4 มี.ค 66 : ขอบคุณ คุณพิบูลฯ หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ รามอินทรา-วงแหวน ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ ระบบ 5 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi) + "HUAWEI" PV Optimizer & Rapid Shutdown

24 ก.พ. 66 : ขอบคุณ บจก.เภตรา เดคคอร์เรชั่น อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 10 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi) + "HUAWEI" PV Optimizer & Rapid Shutdown

17 ก.พ. 66 : ขอบคุณ คุณณัฐพลฯ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 3 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi)

8 ก.พ. 66 : ขอบคุณ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International Corporation) ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 10 kW On-Grid ( Gold Package : Huawei & LONGi) ให้กับลูกค้า ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมกาญจนา อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี

20 ม.ค. 66 : บริษัทขอขอบคุณ บจก.นนท์สุทธิภัทร จ.สมุทรสาคร ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ ระบบ 10 kW On-Grid (Huawei & LONGi)

13 ม.ค. 66: บริษัทขอขอบคุณ บจก.แคลลิเบรเทค อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 5 kW On-Grid (Huawei & LONGi) เพิ่มเติมจากเดิมอีก 1 ระบบ

29 ธ.ค. 65 : บริษัทขอขอบคุณ โรงเรียนหัสดิน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 20 kW On-Grid (Huawei & LONGi)

20 ธ.ค. 65 : บริษัทขอขอบคุณ บจก. ไธรวิ่ง ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสจิกต์ เขตคลองสามวา กทม. ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ ระบบ 5 kW On-Grid (Huawei & LONGi)

14 ธ.ค.65 : ขอบคุณ คุณศิริพรฯ เขตบางขุนเทียน กทม. ที่ไว้วางให้เเราติดตั้ง 5 kW On-Grid : Gold Package

9 ธ.ค. 65 : บริษัทขอขอบคุณ คุณอัฐ ทองแตง (บอร์ด บมจ.BDMS และประธานคณะบริหาร รพ.พญาไทย-เปาโล) และ รศ.พญ. นันทกร ทองแตง ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 10 kW On-Grid (Huawei & LONGi) & PV Optimizer

9 ธ.ค. 65 : บริษัทขอขอบคุณ คุณอัฐ ทองแตง (บอร์ด บมจ.BDMS และประธานคณะบริหาร รพ.พญาไทย-เปาโล) และ รศ.พญ. นันทกร ทองแตง ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 10 kW On-Grid (Huawei & LONGi) & PV Optimizer

28 พ.ย. 65 : ขอบคุณ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International Corporation) ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติตตั้ง พร้อมขออนุญาตฯ) ระบบ 10 kW On-Grid (Huawei & LONGi) ให้กับลูกค้า คุณวิรัช ลีนุตพงษ์ เขตปทุมวัน กทม.

15 พ.ย.65 : ขอบคุณ บจก. อิมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล เขตพระโขนง ที่ไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ระบบ 5 kW On Grid Gold Package (HUIWEI & LONGi)

11 พ.ย. 65 : ขอบคุณ คุณเจตอนันท์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สำหรับไว้วางใจให้เรา ออกแบบ จัดหา และติดตั้ง ระบบ 3 kW On Grid Gold Package (HUAWEI & LONGi)

9 พ.ย. 65 : ขอบคุณ คุณพลภัทร ลีนุตพงษ์ เขตวัฒนา กทม. ที่ไว้วางใจให้เราติดตั้งระบบ 10 kW On Grid Gold Package (HUAWEI & LONGi)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้